rss

30 October

AM - Roger Wheelhouse
John 10

23 October

AM - Brian Durkin

PM - Brian Durkin

16 October

AM - Brian Durkin
Genesis 12:1-9

9 October

AM - Brian Durkin
Matthew 25:14-30

PM - Brian Durkin
2 Corinthians 1:1-11

2 October

AM - Brian Durkin

PM - Jackie Beauchamp

25 September

AM - Brian Durkin

PM - Brian Durkin

18 September

AM - Brian Durkin
Luke 9:46-50

11 September

AM - Brian Durkin

PM - Brian Durkin

4 September

AM - Brian Durkin

28 August

AM - Al Stanley

PM - Brian Durkin

21 August

AM - Roger Wheelhouse

PM - Roger Wheelhouse

14 August

AM - Derek Jowett

PM - Dave Guy

7 August

AM - Brian Durkin

PM - Brian Durkin

10 July

AM - Brian Durkin

3 July

PM - Jackie Beauchamp

16 January

AM - Brian Durkin
2 Peter 1:1-16

9 January

AM - Brian Durkin
Covenant Service - 1 Kings 18:21-14

PM - Brian Durkin
Genesis 18

2 January

AM - Roger Wheelhouse

26 December

AM - Brian Durkin
John 1

12 December

AM - Brian Durkin
3rd in Advent - Luke 18:18-28

PM - Brian Durkin
The fruit of the Spirit - Psalm 103:1-14

5 December

AM - Roger Wheelhouse
Matthew 3:1-6

PM - Derek Jowett

28 November

AM - Brian Durkin
1st in Advent - Romans 13:11-14

PM - Brian Durkin
The fruit of the Spirit - Romans 2:17-3:4

21 November

PM - Sally England

14 November

AM - Brian Durkin
Remembrance Sunday

PM - Brian Durkin
Micah 6:1-8

7 November

AM - Brian Durkin

PM - Roger Wheelhouse
Mark 9

31 October

AM - Brian Durkin

PM - Brian Durkin

24 October

AM - Brian Durkin
Galatians 5:13-26

PM - Brian Durkin
Exodus 34:1-8

17 October

AM - Brian Durkin

PM - Sylvia Bridgland

10 October

AM - Brian Durkin
Galatians 3:19-4:7

PM - Brian Durkin
Phillipians 4:2-9

3 October

AM - Brian Durkin
Deuteronomy 24

PM - Mark McInnes
Luke 24:13-35

26 September

AM - Brian Durkin
Galatians 3:1-14

PM - Brian Durkin
Psalm 16

19 September

AM - Brian Durkin

PM - Jackie Beauchamp

12 September

AM - Brian Durkin
Galatians 1:11-24

PM - Brian Durkin
1 John 4:7-21

5 September

AM - Brian Durkin
Galatians 1:1-6

29 August

AM

PM - Richard Knight

22 August

AM - Al Stanley
1 Peter 1

PM - Mark McInnes

15 August

AM - Dave Guy
Isaiah 40:25-31

PM - Bill Griffiths

8 August

AM - Brian Durkin
Isaiah 9:1-7

PM - Brian Durkin
Jude

1 August

AM - Brian Durkin
Joy for the journey - Psalms 126

PM - Brian Durkin
God's protection - Psalms 16

25 July

AM - Brian Durkin
Dedication Service - Matthew 18:1-9

18 July

AM - Brian Durkin
Joy - 1 John 1

PM - Brian Durkin
Spiritual Depression - Psalms 42

11 July

AM - Brian Durkin
Timeline Service - Revelation 2:1-7

PM - Brian Durkin
Questions Jesus Asked - Mark 8:27-36

27 June

PM - Sylvia Bridgland

26 June


Ordination of Rev Jo Regan

20 June

AM - Brian Durkin
One another people - 1 Corinthians 11:23-34

PM - Brian Durkin
Questions Jesus Asked - John 1:35-51

13 June

AM - Paul Goodliff
Church Anniversary - Luke 7

PM - Paul Goodliff
Church Anniversary

6 June

AM - Brian Durkin
Romans - Romans 14

30 May

AM - Brian Durkin
Romans - Romans 12

PM - Brian Durkin
Mark 2:1

23 May

AM - Brian Durkin
John 20:19-23

16 May

AM - Brian Durkin
Acts 6:1-7

9 May

AM - Brian Durkin
1 Corinthians 14:1-12

PM - Brian Durkin
Haggai 2

2 May

AM - Ian Sadler
The Noise

PM - Mark McInnes

25 April

AM - Brian Durkin
1 Corinthians 12:1-11

PM - Brian Durkin
Haggai 1

18 April

AM - Brian Durkin
Galatians 5:13-26

PM - Richard Knight